Låt maten bli din Medicin FULLKOMLIG INFORMATION om Levande Föda, Hippokrates, Asklipios, Enzymer, mm.

Låt maten bli din Medicin FULLKOMLIG INFORMATION om Levande Föda, Hippokrates, Asklipios, Enzymer, mm.

Låt maten bli din medicin och medicin(naturliga föda) din mat! Hippokrates ÄR fadern till levande födan, förutom läkekonstens grundare! 

Hippokrates på golvet i Asklepieion, Kos, med Asklepios i mitten.

Asklepieion på Kos.

Det är helt naturligt att vara frisk, glad och att hålla sin idealvikt. Många lever på levande föda för de fantastiska effekter det har på hud och hår; de vårdar sin skönhet. Andra för att de njuter av en orubblig hälsa och friskhet, fulla av energi, glädje, balans och livskraft. Åter andra har funnit det enda helt naturliga sättet att nå och hålla sin idealvikt.

    Levande föda – vegetabilier i sitt naturliga oförstörda oraffinerade tillstånd, färska och icke upphettade över 40°C.
    Detta betyder mat som innehåller livsenergi, mat vars näring och livskraft inte förstörts. Många, som hör uttrycket levande föda för första gången, tror ofta att det handlar om att äta olika sorters levande djur, men det är givetvis vegetabilier det handlar om. Levande föda (living food) eller råkost (raw food) är en form av vegetarism som blir allt mer populär, främst i USA men även här i Europa. Frukter, bär, grönsaker, groddade fröer och säd, groddade blötlagda naturliga nötter och baljväxter är bland de viktigaste ingredienserna. I Sverige finns Living Food Global Center (hette tidigare Institutet för levande föda), vilket sedan 11 år arbetar för denna livsstil och håller kurser året om i levande föda. Där kan man lära sig allt om teori men även praktik: många timmar tillbringas i köket, där fantastiska, välsmakande rätter tillreds utan att matens näringsmässiga innehåll förstörs. 
    Idén med levande föda har haft lite svårt att vinna terräng, då den står i så stark kontrast till gängse uppfattningar, trots att alla som undersöker problematiken med människans föda närmare, kommer till samma slutsatser. En stor mängd redan utförd forskning visar på samma sanning, men få har uttalat dess konsekvenser. En av de verkliga pionjärerna i modern tid var Ann Wigmore som efterlämnat stora mängder litteratur och empiriska forskningsresultat till eftervärlden (se bokrecension på sidan 76). 
    Kostens betydelse för vår hälsa blir nu alltmer uppmärksammad. Att förebygga ohälsa och sjukdomar blir allt viktigare. Dock är det svårt att få tillräcklig information om vad man skall äta. Den ena dieten efter den andra lyfts fram, men vissa grundfel finns ofta inbyggda i dessa. Sjukvården är så upptagen med att vårda sjukdomar att den inte ser behovet av att förebygga ohälsa. Livsmedelsindustrin tjänar enorma belopp på att “förädla” naturliga produkter. 
    Vi bär alla ett ansvar för vad vi äter, men för att kunna göra korrekta val måste vi ha tillgång till korrekt information. Viss information, ofta den mest väsentliga, undanhålles oss av olika anledningar. Alltför mäktiga ekonomiska intressen har alltför mycket att förlora på att vi får veta fakta. Därför arbetar dessa intressen med propaganda avsedd att överrösta fakta. Speciellt vänder de sig till barn och ungdomar genom skolors undervisningsmaterial, vilket de sponsrar. 
    Idag vill vi människor inte bara överleva eller uppnå ett tillstånd av hälsa: vi vill nå utöver hälsa för att förverkliga vår sanna potential. Hälsa är bara en självklar utgångspunkt för att vi skall kunna komma vidare. Kvaliteten på det vi äter avgör direkt kvaliteten på våra liv. Få inser dock att den mat vi äter också direkt påverkar både vår fysiska och mentala kapacitet. Den döda maten är ett av de vapen makteliten använder för att kuva folket och få möjlighet att genomföra sina planer. Så har det varit under långa tider. Att sprida faktabaserad information som denna är ett försök att ge läsaren ett bättre underlag att grunda sin diet på.

Grunderna

    Av alla varelser på jorden är det bara vi människor som ständigt dör av onaturliga orsaker. Numera är naturliga dödsfall så ovanliga att de inte ens redovisas i statistiken. Ingen dör längre av ålder utan av ålderssjukdomar. I naturen äter alla andra arter den mat som naturen serverar. Råkost är naturlig föda; inte en enda naturlig, fritt levande organism på denna planet äter annat än råkost. Det är bara människan som lagar sin mat med hetta, och bara människan lider av en mängd sjukdomar och krämpor. Detta är den avgörande skillnaden, vilket tydligt kommer att visas i denna artikelserie. 
    Vissa anser att råkost är en naturlig fortsättning på en vegetarisk eller vegandiet, men råkosten skiljer sig från alla andra dieter i det att den är det enda helt naturliga sättet att tillföra kroppen vad den behöver. Vår kropp har under årmiljoner anpassats eller anpassat sig för den näring växtriket bjuder. 
    Ofta dyker det upp dieter med strikta regler och ramar för vad som “får” ätas och inte. Ett djur i naturen funderar aldrig på hur många kalorier eller vilka näringsvärden det får i sig av det djuret väljer att äta. Det struntar glatt i ayurvediska, vegetariska, veganska eller andra regelverk. Djuret äter vad som faller det in eller vad som finns till hands under säsongen. Med väl utvecklade sinnen väljer djuret den bästa födan för stunden. Våra naturliga sinnen för val av mat har trubbats av genom generationers dåliga matvanor. Det vi människor därför behöver är grundläggande förståelse för vad det är vi äter och vad det får för effekter i våra liv. Då behöver vi inte komplicerade system eller dieter, vi kan mycket lätt välja det som är bäst för oss. 
    Amerikanska senatens särskilda kommitté för Näring och Mänskliga Behov kom i sin rapport “Kost och dödliga sjukdomar” 1978 fram till, att den genomsnittlige amerikanens kost (lagad mat baserad på kött) bär ansvaret för utvecklandet av kroniska degenerativa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, slag, åderförkalkning osv. Dr Francis M. Pottenger har visat att ett regelbundet intag av konserverade och lagade livsmedel leder till utvecklandet av kroniska degenerativa sjukdomar och förtidig död. Idag dör ungefär hälften av befolkningen i olika sorters cancer. Kronisk trötthet finns hos ca 40 procent av alla under 35 års ålder. Vi borde egentligen leva mycket längre än vad som är normalt idag. Idag är det normalt att bli omkring 74 år. Vi borde leva sju gånger vår mognadsålder, alltså 7 x 20 = 140 år! Det är många olika faktorer som har ihjäl oss i förtid. Vad är det som orsakar våra vällevnadssjukdomar?

Lagad mat eller rå?

    Tillagning av mat är en förstörelseprocess som inleds i det ögonblick maten utsätts för hetta. Långt innan olika slags aska bildas har allt med näringsvärde totalförstörts. Det är enkelt att förstå herrans dödande effekt genom att själv bara för ett ögonblick komma i kontakt med kokande vatten eller en het ugn. Att utsätta mat för detta i flera minuter framstår då som mycket destruktivt. Det som lever dör mycket snabbt i så höga temperaturer. Proteiner koagulerar och delaminerar, vilket tydligt kan konstateras med ägg eller ost redan vid relativt låga temperaturer. Vid de temperaturer som normalt används vid matlagning förstörs alla eventuella näringsvärden. Upphettade proteiner utsätts snabbt i tarmarna för förruttnelsebakterier, vilkas biprodukter är mycket giftiga och tränger in i blodet. Några sådana gifter är likgift, leukomainer, merkaptaner, indoler, skatoler, ammoniakföreningar, vätesulfider, putrescin, kadaverin och många fler. Dessa tränger igenom blodkärlsväggarna och vållar otaliga sjukdomstillstånd. 
    Att tillaga maten gör den alltså giftig! Giftigheten bemöts i kroppen genom att antalet vita blodkroppar i blodet fördubblas eller trefaldigas efter det att lagad mat intagits. Detta sker ej om man äter levande föda eller råkost. De vita blodkropparna är de första krigare som rycker ut till vårt försvar och utgör det som i dagligt tal kallas vårt immunförsvar. Hundratals rapporter, publicerade i Diet, näring och cancer, den ansedda amerikanska Nationella vetenskapsakademins forskningsråds bok, visar entydigt att all tillagning av mat snabbt skapar mutagener och cancerogener. När du äter lagade kolhydrater, proteiner och fetter, äter du en mångfald av cancerogena ämnen som uppstått vid matlagningen. Upphettade fetter är speciellt skadliga, eftersom de blir till akroleiner, fria radikaler, mutagener och cancerogener (publicerat i samma skrift). 
    De allra flesta sjukdomar i väst är överskottssjukdomar, inte underskottssjukdomar. Att upphettad, lagad mat är en grundläggande orsak till de allra flesta sjukdomar blir allt tydligare. Det välkända Pottenger-experimentet med katter kan tjäna som exempel. 
    Detta experiment har publicerats i många böcker och även blivit en film för att det så tydligt visade råkostens fullständiga överlägsenhet. Experimentet varade i tio år, och man följde över 900 katter i fyra generationer. Katterna delades upp i två grupper. Den första fick äta endast lagad mat och pastöriserad mjölk, medan den andra fick rå mat och opastöriserad mjölk. De katter som fick den lagade maten utvecklade snabbt alla de vanliga degenerativa sjukdomar vi människor har, och det blev värre för varje generation. 
    Tredje generationen kunde inte längre fortplanta sig. Under tiden producerade den andra gruppen massor med friska, sjukdomsfria kattungar i fyra generationer, varefter experimentet avslutades. Den grupp som fick lagad mat visade även svåra psykiska störningar och aggressivitet. Mer information om detta mycket talande experiment kan man få hos: Price-Pottenger Nutrition Foundation, La Mesa, Kalifornien. 
    Lagad mat tar inte bara längre tid att smälta utan har ofta visat sig vara både omöjlig att bryta ned och ta upp i kroppen. Detta gäller även upphettade proteiner. Lagad mat börjar genast jäsa och ruttna i kroppens värme så att den förgiftar hela tarmkanalen. Levande föda tas upp nästan helt innan oxidationen gått så långt att svampar och bakterier bryter ned resterna. Detta bevisas av att den genomsnittlige köttätaren har ungefär ett helt kilo olika sorters förruttnelsebakterier i tarmarna, medan en råkostare endast har ett halvt hekto. Ungefär 20 procent av avföringen hos en köttätare består av döda bakterier, medan endast en bråkdel gör det hos en råkostare. Om man kokar en potatis och sedan låter den stå i rumstemperatur vid sidan av en rå, ser man att den kokta potatisen börjar ruttna redan efter en till två dagar, medan den råa potatisen står i veckor och till och med börjar gro. Om man sedan förstår att det som sker i rumstemperatur på en till två dagar går på en till två timmar i matsmältningskanalen, är det helt tydligt hur skadligt det är att äta lagad, död mat. Att det man äter inte kan smältas är ofta ett tecken på att jäsning och/eller förruttnelse inträtt. 
    Lagad mat är död mat. Det går inte att revitalisera levande celler med död mat. Eld dödar och förstör, även mat. Lagad mat täpper igen kroppens olika system med början i tarmarna. Den skadar och irriterar alla inre organ och får dig därför att uppträda förvirrat. Dina organ degenererar i förtid, och detta orsakar otaliga sjukdomar. I princip alla civilisationssjukdomar har sin grund i lagad mat. Många sjukdomar eller störningar, som blivit så vanligt förekommande att de anses helt normala, är egentligen patologiska tillstånd orsakade av ätandet av lagad mat. Snuva, förkylningar, febertillstånd, olika diffusa smärtor, allergier etc. är tidiga tecken på överbelastning. Människor tror att de är friska för att de inte har akuta sjukdomssymtom men har oftast aldrig upplevt riktig hälsa. Den lagade maten har liksom dess konsekvenser blivit en del av vår civilisation. 
    Att tillaga maten med värme förändrar maten till något annat. Mineraler förlorar sina organiska egenskaper och återgår till det tillstånd man finner dem i havsvatten, bergarter, metaller och så vidare. I detta tillstånd är de helt oanvändbara för kroppen, så de förs undan och lagras på platser, där de ofta grupperar sig med mättade fetter och kolesterol i blodomloppet. Detta blir till en cementliknande plackbeläggning. Denna plack är så vanlig att den konstateras hos 90 procent av de individer som undersöks. Dessutom är oorganiska mineraler mycket giftiga. Som exempel kan nämnas jod som vi alla lärt oss är livsnödvändigt. Oorganiskt jod är ett dödande gift. Samma sak med järn, i sin oorganiska form ger det hepatit och hemakromatos. Andra ställen där kroppen skuffar undan skräp är njurar, lever, galla och lederna. Njursten och gallsten är avlagringar som kroppen skapat som en sista utväg. Även vitaminer förstörs mycket snabbt vid tillagning, de flesta helt och hållet. Alla enzymer förstörs helt. 
    Professor Jackson vid avdelningen för anatomi vid Minnesotauniversitetet har visat att råttor, som matats i 135 dagar med 80 procent lagad mat, fick sin bukspottkörtelvikt ökad med 20-30 procent. Detta visar att bukspottkörteln tvingas arbeta betydligt hårdare då lagad mat ätes. Bukspottkörteln skapar enzymer bland annat för matsmältning. Enligt esoterisk tradition anses mjälten vara det organ som fördelar livsenergin i kroppens eterhölje. Mjälten och bukspottkörteln ligger varandra nära och deras funktioner samverkar. 
Kroppens olika fortplantningssystem bryts ned och försämras efter ett par generationers ätande av enbart lagad mat. Detta kan vara orsak till en ökad obalanserad sexdrift som ett naturens sätt att säkra framtida generationer. Forskare förundras idag över hur mäns sperma har så oerhört låg kvalitet och att försämringen skett på förhållandevis kort tid. 
    Fouad Dini, medförfattare till Den första naturlagen: Råkost, säger i en intervju följande:
    “- Lagad mat är gift. Jag ser denna förgiftning i ansiktet på alla jag möter. Vem du än är och hur ‘frisk’ du än är kommer skillnaderna du upplever med en diet bestående av råkost att vara helt förbluffande. När du börjar med råkost, kommer du snabbt att inse att det inte finns några begränsningar för hur frisk du kan bli. De enda skälen att inte vilja börja med råkost är att man är för beroende, förgiftad och sjuk för att kunna tänka logiskt, förnuftigt och verkligen greppa sin situation. Råkost ger lätt fyrtio extra år till vem som helst oberoende av deras utgångssituation. Själv har jag gått ner 70 kilo, halva min tidigare kroppsvikt! Lagad mat tillför inget som helst liv till kroppen, den är helt död. Man blir ju vad man äter: Död mat ger en död kropp. 
    Lagad mat är för kroppen ett gift som kroppen måste bekämpa på olika sätt. Att människor förökar sig i så stor takt beror på att kroppen håller på att dö och att den kämpar för att hålla släktet vid liv. Om alla finge gå över till rå mat, skulle vi se slutet på alika beroenden, föroreningar och sjukdomar. Nästan alla föroreningar har med förstörandet av mat att göra. Råkostfolket kommer att överleva alla andra och dessutom leva med en helt enastående livskvalitet jämfört med alla andra .”
    En person med låga pH-nivåer är bokstavligen talat sur som ett resultat av ätandet av animaliska proteiner, raffinerat socker och upphettade fetter. Dessa födoämnen smälts dåligt eller inte alls och förgiftar kroppen. Hjärnans storlek minskas (se NEXUS Nya Tider, nr 2, 1998) och dess funktion försämras (lägre intelligens) av den sura miljön. Ökat ätande av levande föda skapar en alkalisk pH-nivå i kroppen. Kroppen blir lätt basisk, vilket krävs för bästa möjliga hälsa. 
    Råkostare mår faktiskt mycket bättre och befinner sig ofta i tillstånd av lätthet och eufori. De har också mycket mer livskraft och uthållighet. De blir mer utvilade på kortare tid, sover djupare, är mer alerta, tänker klarare, skarpare och mer logiskt. Kroppens alla vätskor blir klarare och kroppens alla funktioner förbättras. Även motoriken blir exaktare liksom hela rörelseschemat. Tankarna blir exaktare och klarare. De som lever på levande föda, upplever drastiska viktminskningar (ifall de varit överviktiga tidigare), och att övergå till levande föda och råkost är det enda naturliga, riskfria sättet att garanterat nä sin idealvikt. Detta inom endast 1-12 månader! Efter att man nått sin “idealvikt” är det faktiskt svårt att gå upp i vikt! Kroppens eget “apotek” och dess egen läkande förmåga ges möjlighet att fungera som avsett, vilket gör att man sällan eller aldrig blir sjuk! 
    Att äta levande föda skapar många mycket positiva förändringar. Vi äter mindre, då maten vi äter innehåller mer av lättsmält näring av högre kvalitet och mindre av död massa. Sjukdomar och olika symtom försvinner den naturliga vägen: kroppen tar hand om dem. Det finns uppgifter om hur hela cancertumörer forslats ut med avföringen efter det att patienten börjat med levande föda. Den bästa läkaren är kroppen själv, vilken kan läka allt, bara den får tillfälle därtill. Att människor med s.k. dödliga sjukdomar blir friska är därför inget som förvånar andra än dem som är blint troende på gängse föreställningar om kosten och genom denna sin tro blivit oemottagliga för fakta. Till denna kategori hör även många högutbildade, såsom läkare och andra akademiker. Cancer, HIV, AIDS och många andra “hopplösa sjukdomar” botas, läks inifrån av kroppen själv, och sådana naturliga läkningar är inget ovanligt vid de många instituten för levande föda runt om i världen. Självklart måste ofta även olika former av terapi eller liknande utföras i samband därmed. Många sjukdomstillstånd har sina orsaker i det psykiska, och en omläggning av kosten kommer visserligen att förbättra hälsan, men endast ett avlägsnande av orsakerna kan ge möjlighet till full läkning. 
    Att äta maten utan att tillaga den kan verka underligt, men den som har studerat vad man idag vet om skillnaderna mellan lagad mat och rå, finner det självklart. Att hetta upp maten är att förstöra den, att ta bort det enskilt viktigaste elementet: livet. Vilket slöseri med att så, odla och skörda för att sedan döda maten genom tillagning.

Enzymerna: bärare av liv(fr.Grekiskan: ΕΝΖΥΜON – En+zymon; från Zymosis. 

Enzymerna är – kort sagt – Specifika proteiner eller proteinbaserade komplexa organiska föreningar, vilka innefattar polymerer av aminosyror, vilka verkar som katalysatorer i kemiska reaktioner som sker i metabolismen av organismer, därav namnet synonyma biokatalysatorer.

    När vi föds, har kroppen en begränsad enzymbildande potential. Kroppen tvingas använda en stor del av denna till att bryta ned enzymfattig mat. Om vi levde på mat innehållande enzymer, skulle kroppens egna enzymer få sköta det de var avsedda för: regenerering och läkning. Lagad mat innehåller inga enzymer. Enzymbrist är den fundamentala orsaken till åldrande. Tärandet på kroppens enzymförråd. minskar livskraften i varje enskild cell. När cellens livskraft avtar, kan den inte reproducera sig lika snabbt. Samtidigt blir cellen mer mottaglig, eller mindre motståndskraftig. för skador från fria radikaler och andra giftiga substanser. Det är kroppens enzymbrist och den åtföljande sämre cellreproduktionen som direkt ger upphov till åldrande och ökad mottaglighet för olika sjukdomar. 
    Enzymerna är mycket känsliga, då de helt förstörs i temperaturer över 48°C (vissa i så låga temperaturer som 40°C, en temperatur kroppen kan alstra i extrema fall).
    Även om våra enzymproducerande organ fortsätter att fungera genom ett helt hälsosamt liv, kommer de så småningom att mattas, särskilt med det slags kost de flesta av oss idag lever på. ” Även om kroppen själv kan producera enzymer, så kommer din enzymproduktionspotential att ta slut.” Detta skriver dr Edward Howell som utfört banbrytande forskning om fördelarna med födoenzymer. En 18-åring kan producera 30 gånger mer amylas än en 80-åring. ” Enzymer kan vara en nyckelfaktor när det gäller att förhindra uppkomsten av kroniska sjukdomar och att förlänga människans livslängd.
   Enzymer är substanser vilka möjliggör liv. De behövs för varje funktion i vår kropp. Utan enzymer skulle all aktivitet upphöra. Varken vitaminer, mineraler eller hormoner kan utföra något utan enzymer. Enzymer är dock mycket mer än katalysatorer; de ger ifrån sig mätbar strålning när de arbetar, vilket inte katalysatorer gör. De har dock det gemensamt med katalysatorer att de inte förbrukas utan bibehåller sin funktion även efter sin insats. Ett nobelpris gavs i början av detta århundrade för upptäckten att enzymernas elektriska laddning möjliggör matsmältningen. 
    Trots att man vet att enzymer innehåller protein – och några innehåller vitaminer – har man aldrig lyckats syntetisera enzymer. Det finns ingen kombination av proteiner eller av aminosyror eller någon annan substans som kan ge enzymaktivitet. Det finns visserligen proteiner i enzymer, men de fungerar som bärare av enzymens aktiva faktorer. Det verkar som om vi ärvde en viss enzymbildande potential. Denna begränsade mängd faktorer för livskraftens aktivitet skall räcka hela livet. Ju snabbare man förbrukar sina enzymer desto snabbare tar de slut. Många studier visar att ju snabbare en arts ämnesomsättning är desto kortare livslängd har den. Om alla andra faktorer är lika, så lever man så länge kroppen har enzymaktivitetsfaktorer att bilda enzymer med. När det gått så långt att vissa enzymer inte längre kan bildas, dör man. Om vi såg till att det fanns enzymer i vår föda, skulle dessa hjälpa till med eller helt sköta nedbrytningen av maten på egen hand. Om man däremot äter lagad enzymlös mat, tvingas kroppen att tillverka enzymer för att bryta ned det som äts. Detta tömmer kroppens begränsade enzymkapacitet. Detta slösande med enzymer verkar vara den underliggande orsaken till snabbt åldrande och förtidig död. Dr Howell menar dessutom att det är den underliggande orsaken till nästan alla degenerativa sjukdomar. 
    Bristen på enzymer ger upphov till att kroppens olika organsystem och vävnader kämpar inbördes om att ha tillräckligt med enzymer. Denna obalans verkar vara en direkt orsak till sjukdomar i hjärtats kranskärl, diabetes och många andra obotliga kroniska sjukdomar. De allra flesta västerlänningar som idag äter enzymlös död, mat lider av akut enzymbriststress. 
    Enligt Howell infann sig människans degenerativa sjukdomar då hon började laga sin mat över eld. Vi kan konstatera likadana sjukdomar hos grottfolk, som för länge sedan använde elden vid matlagning. Däremot kan vi inte se samma sjukdomar hos lika gamla eskimålämningar. Eskimåer har enligt gamla traditioner ätit det mesta av sin mat helt rå, och ordet eskimå kommer av ett indianuttryck som betyder “han som äter det rått”. Kanske är det därför eskimåerna inte hade medicinmän bland sig som de nordamerikanska indianerna hade och där medicinmannen hade en framstående position i stammen. 
    Bevisen för att människor lider av enzymbrist är överväldigande och omfattande. Av alla varelser har människor de lägsta nivåerna av stärkelsenedbrytande enzymer i blodet. Vi har samtidigt de högsta nivåerna av dessa enzymer i urinen, vilket visar att de förbrukas snabbare. Dessa enzymnivåer tycks inte vara normala för människan utan bero på de enorma mängder lagad stärkelse vi äter. Vi vet också att låga enzymnivåer uppmäts vid de flesta kroniska sjukdomar som allergier, hudåkommor och även allvarligare sjukdomar som diabetes och cancer. 
    Undersökningar visar entydigt att intagandet av enzymlös lagad mat bidrar till en sjuklig förstoring av hypofysen, som reglerar alla andra körtlar och våra hormoner.
    Howell anser dessutom att enzymbrist är det som skapar den förtidiga könsmognad vi ser hos dagens barn och ungdomar. Många djurförsök visar att en enzymlös diet skapar en betydligt snabbare könsmognad än normalt. Detta vållar dessutom fetma och övervikt både hos barn och vuxna. Även här visar djurförsök samma sak: djur som får äta död mat går upp i vikt markant jämfört med djur som får äta råkost. Så brukade bönder mata grisarna med kokt potatis för att de skulle bli extra feta innan de såldes på marknaden. 
    Detta bevisar att det är avgörande skillnader mellan lagade och råa kalorier, “-faktiskt visade det sig omöjligt att få folk att gå upp i vikt när de åt enbart råkost, oavsett hur mycket och ofta de åt. Detta erfor jag själv, då jag arbetade på ett hälsohem under lång tid,” säger Dr Howell.
    Vi vet dessutom att en annan effekt av enzymbrist är att hjärnans storlek minskar, samtidigt som sköldkörteln ökar i storlek, även om tillräckliga mängder jod finns. Detta har man sett hos flera arter, och det gäller sannolikt även för människor, även om det givetvis är mycket svårt att bevisa med undersökningar. Den mänskliga bukspottkörteln är överlastad med produktion av enzymer. 
    I förhållande till kroppsvikt är människans bukspottkörtel mer än dubbelt så tung som kon. Kor äter i huvudsak gräs (ges idag dock allehanda konstgjorda foder), medan människan äter lagad mat. Djurförsök visar att råttor som tvingas äta lagad mat har en dubbelt så tung bukspottkörtel som de kontrollgrupper som lever på en normal rå diet. Det är faktiskt så att människans bukspottkörtel är den tyngsta i förhållande till kroppsvikt jämfört med alla djur, En förstorad bukspottkörtel är en lika allvarlig störning som förstorad lever, hjärta och sköldkörtel. Förstoringen är en sjuklig anpassning kroppen tvingas göra för att kompensera den enzymlösa kosten. Inte bara bukspottkörteln tvingas producera onormala kvantiteter enzymer, även spottkörtlarna tvingas producera stora mängder enzymer, betydligt mer än vilda djurarter som äter rå mat. Vissa djurarter producerar inga enzymer alls i saliven. Kor och får utsöndrar mängder av saliv utan enzymer. Hundar producerar inga enzymer i saliven när de äter råkost, men om man börjar mata dem med lagad stärkelserik mat börjar spottkörtlarna producera stärkelsenedbrytande enzymer inom 10 dagar. Eftersom de enzymer som produceras i munnen inte kan bryta ned rå stärkelse, kan man dra slutsatsen att det rör sig om en speciell produktion enbart för lagad mat, en produktion som normalt inte skulle vara nödvändig men som hela tiden tår på kroppens enzympotential. De enzymer som finns i saliven bryter bara ned lagad stärkelse, och kroppen bildar de enzymerna bara om den tvingas därtill. 
    Howell utförde ett experiment med råttor för att se om de som fick lagad mat skulle leva lika länge som de som fick rå mat. Den ena gruppen fick en kombination av rått kött, råa vegetabilier och säd. Den andra gruppen fick samma diet fast lagad (kokad) och därför enzymlös. Han skötte om råttorna 
tills de alla dog, vilket tog c:a tre år. När han analyserade resultaten blev han förvånad, eftersom det inte var så stor skillnad i livslängd mellan de två grupperna. Orsaken visade sig snart. De som inte fick enzymer via maten, fick ändå enzymer! De hade ätit sin egen avföring, som innehöll de enzymer deras egna kroppar producerat. All avföring, även människans, innehåller enzymer som använts vid nedbrytningen av det som ätits. Hans råttor hade återanvänt sina egna enzymer! Det var därför inga större skillnader i livslängd kunde noteras. Det är mycket vanligt att laboratoriedjur äter sin avföring. Trots att de matas med “vetenskapligt framtagna dieter”, som innehåller alla möjliga vitaminer och mineraler, känner de instinktivt att de behöver enzymer. Därför äter de sin egen avföring. Djur, som äter som Människor, utvecklar de flesta av de kroniska degenerativa sjukdomar som människan gör, om de ges tillfälle att leva länge nog. Detta visar tydligt att mineraler och vitaminer har en relativt liten betydelse jämfört med enzymer. Senare försök och erfarenheter från många andra laboratorier visar att råttor som får råkost lever i tre år, medan råttor,, som ges lagad enzymlös föda lever som längst i två år. Det innebär en förkortning av livslängden med 30 procent. Ofta brukar försök med råttor användas som mall för människor, eftersom det finns vissa likheter i organismerna. Det är därför råttor ofta används i olika djurförsök, där resultaten skall vara ledande för hur människan kommer att reagera. Om dessa resultat tillämpas på människan, skulle det innebära att hon kan öka sin livslängd med mer än 20 år enbart genom att äta enzymrik föda. 
    När en person börjar fasta, slutar kroppen genast att producera matsmältningsenzymer. Enzymerna i saliven, magsäcken och de som utsöndras av bukspottkörteln minskar till mycket låga nivåer. Under en fasta kan därför kroppens enzymer användas till reparationer och utbytande samt bortförande av sjuk eller död vävnad. I vår civiliserade värld äter vi så mycket lagad mat att kroppens enzymsystem ständigt tvingas vara upptaget med denna döda mat. Resultatet blir brist på enzymer i övriga organ och vävnader, enzymer som behövs för underhåll i en frisk och fungerande kropp. De flesta som fastar går igenom vad som kallas en läkekris. De kan må illa, kräkas och bli yra. Det som sker är att enzymerna nu sätter igång med att förändra de ohälsosamma delarna i kroppen. De attackerar sjuk vävnad och bryter ned depåer av osmälta och icke bearbetade substanser, som sedan förs ut snabbaste vägen via antingen avföring, kräkningar, andningen eller huden. Kroppen kan använda samtliga kroppsöppningar för denna rensning. 
    Någon kritiker har hävdat att enzymerna inte klarar av den extremt sura miljön i magsäcken, men forskning visar att de första 30 minuterna utsöndrar magsäcken minimalt med syra. Under denna tid sätter födans egna enzymer igång med nedbrytningen. ju mer denna nedbrytning utför, desto mindre måste kroppen skjuta till i arbetande enzymer för fullständig nedbrytning. När den första lugna perioden om ca 30-40 minuter är över, börjar kroppens egen produktion av syra och enzymer. Även efter detta arbetar matens egna enzymer länge, tills syranivån blir alltför hög. Enzymerna tål dock sura miljöer mycket bättre än neutrala. 
    Många djurarter har till och med speciella magar, där maten börjar smälta sig själv. Apor har kindsäckar liksom gnagare, krävan hos många fågelarter och de första magarna hos valar, delfiner och tumlare. När fåglar till exempel sväljer hela frön eller korn, ligger dessa i krävan mellan 8 och 12 timmar. Där tar de upp fuktighet, sväller och börjar gro. Under groddningen bildas i fröet enzymer, som kommer att ta hand om nedbrytningen av fröer och korn. Valar, delfiner och tumlare har en första mage, där inga enzymer utsöndras. Valar sväljer stora mängder mat utan att tugga den. Maten bryter helt enkelt ned sig själv, I fiskars kött finns ett enzym som kallas katepsin som bryter ned fisken när den dör. Detta enzym finns i nästan alla varelser i djurriket. Många forskare är idag fortfarande förbryllade över hur den mat valen äter sedan kan passera genom en mycket liten öppning till den andra magen. De har ingen förståelse för enzymerna och dessas arbete. 
    Varje vegetabilie innehåller den mängd enzymer som krävs för att smälta den. Det är naturens fantastiska ordning, vilken håller kretsloppen igång. Enzymer är det som får frön att gro. Groddar är i själva verket en av de absolut rikaste enzymkällor man känner. Andra utmärkta källor är papaya, ananas och mögelsvamp. Vegetabilier och frukter innehåller varierande nivåer av enzymer. Under mognadsprocessen finns mängder av enzymer för att framkalla mognaden, men när väl mognaden är uppnådd, drar växten in dessa enzymer i stammen och fröna. När man t.ex. vill utvinna enzymer ur papaya, använder man saften av omogna frukter. Mogen papaya har inte alls lika höga nivåer av enzymer. Var hittar man då mest enzymer? Bananer, avokados och mango är rika källor. Som regel kan man säga att allt med höga kalorivärden är bra enzymkällor. 
    Inga försök att skapa enzymer på konstgjord väg har lyckats, eftersom de tydligen är ren livskraft. Detta förklarar ointresset hos läkemedelsindustri och livsmedelsindustri. Det går inte att tjäna pengar på enzymer. Endast råkost har fungerande “levande” enzymer. Därför måste levern, bukspottkörteln, magsäcken och tarmarna rycka in och tillhandahålla de erforderliga matsmältningsenzymerna till den som lever uteslutande på lagad, död mat. 
    De som äter lagad mat undrar Ofta, när de lär sig mer om enzymer, om de kan kompensera de enorma enzymförluster deras kost vållar. Enligt Howell räcker det inte att tillföra enzymer genom att vid sidan om äta mer rå mat. Förlusterna är så stora att intagandet av lagad mat måste upphöra, innan en balans kan nås. 
    Enzymerna kan vara nyckeln till att hindra uppkomsten av alla kroniska sjukdomar och att öka livslängden radikalt. Givetvis handlar det också om livskvalitetsförhöjningar, något allt fler inser och även strävar efter idag. 
    Det finns även enzymhämmare i det vi äter. Dessa finns bland annat i säd och nötter (som inte groddats). Enzymhämmarna finns i sädeskornen som ett skydd, då naturen inte vill att kornet skall gro i förtid och dö. Istället skall fröet först hamna i gynnsam miljö med fukt och jord för att arten skall fortleva. Hämmarna hindrar enzymerna från att verka och gör det svårare även för kroppens egenproducerade enzymer att bryta ned föda. Äter man nötter och ogroddad säd (mjöl, bröd mm) som innehåller enzymhämmare, så sväller genast bukspottkörteln upp. Alla ogroddade råa nötter och sädesslag innehåller enzymhämmare; speciellt mycket finns det i jordnötter. Även vetegroddar, ärtor, bönor, potatis (som är ett frö) och linser innehåller enzymhämmare. I ägg finns de framförallt i äggvitan. Som regel finns enzymhämmarna i frödelarna av växten. De köttiga delarna, bladen eller stammarna, innehåller inga hämmare. 
    Det finns två sätt att förstöra enzymhämmarna. Ett är att koka dem, men detta tar livet även av enzymerna. Vissa ogroddade växter, som till exempel sojabönan, måste hettas upp kraftigt för att enzymhämmarna skall försvinna. Många av de sojabönsprodukter som idag finns på marknaden (ostar, köttsubstitut, mjölker mm), har inte hettats upp tillräckligt, vilket innebär att de hämmar enzymer. Det andra sättet att bli av med hämmarna är groddning. Groddning tar bort dem helt och ökar dessutom enzyminnehållet med 3 till 6 gånger. Det existerar enzymkosttillskott i form av extraherade koncentrerade växtenzymer, vilka till viss del kan motverka hämmarna. Dessa kapslar skall då intagas vid varje måltid. Om kapseln har ett felaktigt överdrag, kommer den att lösas upp först efter det att den passerat magsäcken, vilket gör den verkningslös. Dessa enzymtillskott är att föredraga framför de bukspottenzymkapslar som nu även går att köpa. Bukspottenzymerna kan nämligen inte fungera i den sura magmiljön, då de hör hemma i den basiska tunntarmen. 
    Att se till att den egna enzymbanken håller en hög nivå framstår som än viktigare, då man numera vet att enzymer förbrukas snabbare i extrem värme och kyla samt vid fysisk ansträngning och träning. Låga enzymnivåer är som sagt kopplade till kroniska sjukdomar och hög ålder. Enbart möjligheten att förlänga den egna organismens liv med 20 år borde vara skäl nog, alldeles bortsett från de övriga närmast fantastiska effekter på livskvaliteten som levande föda och råkost innebär. 
Enzymer är tydligen en fysisk form av livsenergi. Den enda vettiga energikällan är därför levande råkost. Råsaft måste drickas alldeles färsk – kyld eller frusen råsaft skall undvikas då livsenergin i denna är lägre eller helt borta. 
    Den extraaktivitet smältningen av en diet av lagad mat kräver kan vara förödande för hälsan, eftersom den hela tiden stjäl energi från våra organ. Dessutom passerar lagad mat betydligt långsammare genom matsmältningskanalen än råkost och tenderar att ruttna, vilket alstrar gifter mitt inne i kroppen. Att ständigt gå med dessa gifter sipprande från tarmsystemet ger bland andra dessa symtom: trötthet, utmattning, nervositet, återkommande infektioner, hudutslag och -irritationer, eksem, hormonstörningar, huvudvärk, ledgångsinflammation, ischias, ländryggssmärtor, allergier, astma, öron-näsa-hals-störningar, hjärtsvikt, patologiska förändringar i brösten hos kvinnor, buksmärtor mm mm. Alla dessa symtom förbättras om man gör ansträngningar att avhjälpa självförgiftningen. De flesta vet redan hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med fibrer i maten för att denna skall bistå tarmarna i detta viktiga utrensningsarbete. Kött innehåller inga fibrer. Rester av ruttnad mat ger en mängd olika parasiter en plats att leva på och förökas i. Att arbeta med sin hälsa utan att först genomgå en rejäl och omfattande tarmrening ger sällan bestående resultat. Rening och utrensning är nödvändig. Därefter är det oerhört viktigt att äta föda med enzymer, vilka ser till att matsmältningen och upptaget av vital näring fungerar så bra som möjligt. 
    Lagad mars molekyler tränger ofta in i blodomloppet odelade och deponeras som avfall på olika ställen i kroppen. Om det är en fettmolekyl, känner vi den som kolesterolplack; om det är kalcium som åderförkalkning; om det är socker som diabetes. Antalet vita blodkroppar i blodet ökar dramatiskt, då man äter lagad eller konserverad mat. Detta sker normalt bara om kroppen hotas, som vid bakteriella infektioner, inflammationer och nedsatt immunförsvar. Detta sker dock aldrig när man äter råkost. All råkost innehåller exakt de enzymer som krävs i exakt rätt mängd för att dela upp varenda molekyl i de grundbyggstenar kroppen behöver: aminosyror (från protein), glukos (från komplexa kolhydrater) och essentiella fettsyror (från omättade vegetabiliska fetter). Ett överskott kan tydligen tas upp av kroppen för senare användning. Dr Howell menar att det är fullt möjligt att vår kropp använder den energi som finns i de enzymer vi äter i råkost och lagrar den eller lägger den till de egna reserverna. Han har identifierat lymfsystemet som kroppens enzymreservoar, speciellt i de vita blodkropparna. Detta förklarar varför vita blodkroppar sänds att kämpa mot inkräktare i kroppen, då de har den bästa förmågan att smälta dessa. Det förklarar också det välkända fenomenet med leukocytosis digestiva, vilket uppträder i tunntarmen då man äter lagad mat: kroppens normala resurser att ta hand om denna mat räcker inte till, så reserverna kallas in för att hjälpa till. 
    Dr Howell har mycket utförligt beskrivit enzymerna och deras arbete i sin bok Enzymnäring. Han anser att det är enzymerna som är bärare av det som kallas qi, prana, eter eller nervenergi. Varje persons medfödda enzymproduktionskapacitet producerar över 100 000 olika enzymer, en kapacitet som har en medfödd begränsning. Åldrandet är helt enkelt ett gradvis uttömmande av denna potential. Kroppen har flera olika lager av enzymer och kan vid behov förändra enzymer från en sort till en annan, metaboliska till matsmältningsenzymer till exempel. Dr Howell har visat att enzymbristen i kroppen uppstår som ett resultat av överproduktion av koncentrerade matsmältningsenzymer. Det är helt uppenbart och vetenskapligt fastställt att kroppen borde leva på rå, levande föda. Vi borde äta mycket mer av denna naturliga mat och helst sluta äta lagad mat helt. Många nöjer sig idag inte enbart med att överleva, utan känner att det finns en enorm potential i att leva fullt ut. Genom att hela tiden tillföra nya enzymer har vi vår fulla potential inom räckhåll; annars handlar det enbart om överlevnad. Mycket tyder på att ett stadigt enzymtillskott dagligen ger möjlighet att åldras mycket långsammare och uppnå en ålder av 140 år eller mer. 
    Åldrandet innebär brist på enzymer, enzymer som krävs för att få mer näring. Åldrande är en negativ spiral av brist som vållar brist tills förråden är tömda och döden inträder. Ålderssjukdomar är ofta kostrelaterade eller drabbar de system i kroppen som har med matsmältningen att göra. 
Enzymernas betydelse har bara börjat att uppmärksammas. Efter den enorma fixeringen vid vitaminer kommer nästa våg att bli mineraler. Först därefter kommer man att uppmärksamma enzymerna.

    Att ta del av en grundläggande argumentation för levande föda leder till stora förändringar i ens sätt att se på mat och näring. Många som hört av sig efter den första artikeln i serien har berättat om omvälvande förändringar i deras syn på mat. I dessa samtal har också de vanligaste frågorna kommit upp och de gemensamma problem man möter när man bestämmer sig för att pröva en ny diet. Denna av utrymmeskäl korta del i serien om levande flöda ägnas därför åt de frågeställningar som uppkommit efter de första två delarna.

    Nyttan med att leva på råkost är så självklar att en längtan att genast sätta igång bryter fram hos de flesta. Det är först då som du konfronteras med problemen, de faktiska svårigheterna med en övergång från annan diet. Dessa problem har visat sig kunnat bli för stora även för dem med stark vilja, främst då man överskattat sin förmåga eller underskattat problemen. Vad hindrar oss att leva sundare? Vad gör det så svårt? 
    Bara en av nedanstående faktorer räcker för att hålla dig kvar vid det gamla.

Brytandet av vanor och mönster

    Detta kan vara oerhört ansträngande och kräver uthållighet. Att pröva nåt nytt kan vara svårt i sig för vissa men i detta fall handlar det om att byta livsstil och att orka förändra sig och sina vanor bestående. Påminn dig ofta om varför du gör förändringen. Läs ofta t ex den första artikeln om Levande föda som publicerades i NEXUS Nya Tider årgång 2 nr 3.

Att möta de positiva effekterna.

    Vissa positiva effekter upplevs som negativa, till exempel utrensningar som kroppen får möjlighet till. Illamående, hudbesvär, dålig kroppslukt, svettningar och andra reaktioner. Kroppen får möjlighet att äntligen rensa ut depåer av gifter och skräp. Denna fas är övergående men så länge vi får i oss skräpet skall man vara glad över att kroppen kan göra sig fri från det. Dessa problem går oftast över relativt snart och det går fortare om man hjälper till med tarmrening och torrborstning. Lägre vikt (närmare idealvikten), finare hy, bättre kroppsdoft och många andra märkbara förändringar är bestående. Även detta kan för vissa paradoxalt nog vara svårt att leva med i jantelagens Sverige. Även positiva förändringar hotar tingens ordning.

Att brottas med motståndare till ens förändring

    Vanligt är att din omgivning blir fundersam och till och med rädd. Detta är en kombination av olika psykologiska mekanismer. Din nya livsstil är annorlunda. “Har du gått med i en sekt? Det går ju inte att leva utan kött! Vad mager du har blivit! Vad blek du är! Skall du inte ha en bit kassler i alla fall? Det är livsfarligt att inte äta kött!” Kommentarer som dessa blir ett nytt inte särskilt roligt inslag i ditt liv. Då måste du förstå att du utgör ett hot. Du hotar andras uppfattningar om vad som är rätt och fel. Dessutom framstår andras diet som det barbari den är och detta väcker det dåliga samvetet. Tro inte att människor med dåligt samvete ändrar sina liv, de försöken istället ändra ditt. Du kommer förstås också att möta mycket positiva reaktioner och dessa hjälper dig att leva med de sämre.

Att finna lämpliga redskap och tekniker som underlättar

    Plötsligt finner du att ditt kök och dess utrustning kretsar kring lagad mat. Du måste nu se till att ha de redskap som krävs för att äta råkost. Vissa saker i köket kommer från och med nu aldrig mer att användas. Några av de saker du behöver skaffa är svåra att fä tag på och du måste därför söka på egen hand. Du kommer att behöva en bra och rejäl juicepress, en rejäl mixer och rent vatten. SUNFOOD i Göteborg specialiserar sig på utrustning för att leva på levande föda. Den juicepress de säljer kan pressa saft av både vetegräs och groddar! Se annons på sidan 71.

Att finna lämplig mat

    När du blir mer noggrann med maten blir du mer kräsen med vad du handlar. Det är inte ovanligt att hamna i en situation där till slut inget duger. Du vill ha “ekologiskt, biodynamiskt, absolut färskt, fläckfritt och skördat klockan 8 av en oskuld som var vänd mot solen”. Så länge du inte odlar din egen mat kan du faktiskt nöja dig med vad som finns att köpa. Visst har maten vi köper brister men jämfört med lagad mat och en diet på kött så lever du oerhört mycket mer hälsosamt. Kompensera bristerna i dagens odlade frukter och grönsaker med att äta mer. Din kropp kommer att tycka att dessa mindre problem är löjliga jämfört med dem som uppstått tidigare. Att “laga” denna nya diet till varierade rätter blir snabbt viktigt. Det finns hundratals smaskiga och underbara recept i olika böcker. Med tiden märker du att du själv minsann är kreativ nog att skapa egna rätter som passar dig. 
    Endast en av ovanstående faktorer räcker för att knäcka dina ansträngningar. Därför kräver din övergång en handlingsplan, med utgångspunkt och mål, samt ett översiktligt tidsschema. Planera på den nivå som passar dig, mer eller mindre detaljerat. Sätt alltid realistiska mål. Det är lättare att gradvis öka andelen levande föda under en period än att plötsligt gå över helt. Följ din planering. Du gör det för din egen skull. Notera framsteg och belöna dig själv när du närmar dig dina mål. 
    Se till att de fysiska möjligheterna finns, som rätt redskap och annat som sparar tid och kraft. Med rätt verktyg och redskap är ett av de större problemen löst. Du kommer att använda redskapen varje dag! Ordna ditt kök så att det blir lätt att göra iordning din mat. 
    Läs på. Se till att hämta information från många olika håll. Kunnigast i Europa är Living Food Global Center i Valdemarsvik tel 0493-414 25. De har över elva års erfarenhet av att hjälpa människor att välja en bättre livsstil innehållande levande föda. Gå en kurs hos dem! Det är verkligen att lära för livet.

Var beredd på kroppsliga reaktioner

    Med bättre mat kommer kroppen att sätta igång med att rensa ut skräp och annat överflödigt samtidigt som den kan börja byta ut och ersätta skadade delar. Vissa får en svår tid med kraftiga utrensningar med förgiftningsliknande symtom. Andra märker inget alls. Skräp och gifter avsöndras i lymf- och blodomlopp för att forslas ut via tjocktarmen, lungor, och hud. Även om utrensningar kan vara obehagliga eller obekväma är det skönt att veta att kroppen kommer fungera mycket bättre utan skräpet. Utrensningen är egentligen ett helt eget kapitel där man aktivt kan hjälpa till genom att rena sin matsmältningskanal från intorkade avlagringar av förruttnade matrester. Dessa finns både i tunntarmen och tjocktarmen och kan i torr vikt väga flera kilo. När detta intorkade slem löses upp kan dess vikt uppgå till 10-tals kilon och fylla en vanlig hink. En man i USA fick sin tjocktarm vägd vid obduktionen av hans kropp. Normalt skall denna väga något eller några hekto. Den vägde 25 kilogram. Alla som ätit lagad mat, framför allt kött, bär på sådant intorkat slem. Det hindrar upptag av näring då det blockerar en del av tarmen och det är en grogrund för olika parasiter. Under tiden slemmet torkar in avger dess föruttnelse kraftiga gifter som går ut i blodbanan med olika förgiftningssymtom som följd. 
    En effekt av övergången till levande föda är att de allra flesta går ned i vikt – ofta hastigt och dramatiskt. Kroppen rensar helt enkelt ut allt byggmaterial som den helst vill slippa. De kraftigaste viktminskningarna kommer dock om man helt går över till levande föda. Vikten går ner till strax under din “idealvikt” för att sedan långsamt (under ett par månader) gå upp och stabilisera sig vid din idealvikt. Det är helt underbart att bli av med sina värsta kilon; gifter, slem, avfall, parasiter, tvångslagrade fetter, förruttnelse och annan dödvikt. Med sådan extra belastning ute ur kroppen kommer dina olika system för att motstå ohälsa vara betydligt starkare och effektivare. Du blir mycket starkare, friskare, lättare, vackrare och mår mycket bättre. Humöret påverkas till att bli lättsamt och glatt, samtidigt som det blir mer stabilt. 
    För er som möter kritiskt motstånd till ert val av föda finns det enorma mängder vetenskapligt material som stöder ätandet av levande föda. Problemet är att detta sällan eller aldrig lyfts fram. Ett exempel är den enorma studie som presenterats i Journal of the American Medical Association där över 100 000 hälsospecialister deltog. Det visade sig att de som åt frukt och grönsaker fem gånger om dagen minskade sin risk för hjärnblödning med 31 procent. Speciellt bra verkade gröna växtdelar vara (broccoli mm) och citrusfruktjuicer. De forskare som presenterade resultatet av undersökningen betonade starkt att det visat sig vara viktigt att äta växtdelarna i sitt naturliga skick. En annan mycket omfattande undersökning utfördes under 12 års tid av dr Caldwell Esselstyn, kirurg och forskare på Cleveland Clinic. Han fann att en diet innehållande växtbaserad föda med lågt fettinnehåll var det mest lyckosamma och effektiva sättet att bromsa kranskärlssjukdomar. Hans forskningsresultat publicerades i American journal of Cardiology. De 18 deltagande patienterna uteslöt allt slags kött och dessutom alla mjölkprodukter utom fettfri yoghurt och skummjölk. De åt mer av grönsaker, frukter, bladgrönt och säd. “Vi åstadkom dessa fantastiska resultat utan speciella träningsscheman, meditation, stresshantering eller andra livsstilsförändringar som andra studier ansett vara nödvändiga,” säger dr Esselstyn och tillägger att det troligen var lättare att fokusera sin energi på bara en sak: att äta mer växter, istället för att splittra sin energi på många olika förändringar. De patienter som deltog i studien var alla i dåligt skick vid dess början och deltog som ett sista desperat försök att bli bättre. Före studierna hade de haft sammanlagt 48 allvarliga incidenter med kranskärlen inblandade men under de 12 år studien pågick hade endast en patient en incident och det berodde på att han inte följde dietinstruktionerna. En av patienterna hade genomgått tre “bypass”-operationer för att få beskedet att “gå hem och vänta på att dö” då den sista operationen blev misslyckad. Det var 15 år sedan och hon mår idag “bättre än någonsin”. 
    Bevisen för levande födas överlägsenhet är överväldigande, men det är klart: känner man inte till dem är man i händerna på alla okunniga läkare och dietister. De allra flesta läkare uppdaterar inte sin kunskap utan kan arbeta efter 10-20 år gammal kunskap de fick i sin grundutbildning. Om de ändå anstränger sig att vara uppdaterade blir de ändå bara serverade det som är “politiskt korrekt”. Få är de läkare som själva gräver efter kunskap i vetenskapliga undersökningar eller som läser de forskningsresultat som inte publiceras i de av vetenskapliga etablissemanget erkända tidskrifterna. De vill väl men vet för lite. Lita inte på din läkare. Ta reda på fakta själv. Läkare av idag har blivit kemister och knarklangare. Det är tragiskt och många läkare lider svårt av dagens sjukvård. Du behöver inte mer piller med “kemisk kreativitet”, du behöver återskapa kroppens rena hälsosamma egna apotek. 
    Som förkämpe för levande föda och råkost får du stå ensam mot ett enormt tryck av fördomar och okunnighet. Detta är ett allt för stort hinder för många. Tänk då på att dagens sjukvård endast är 300 år gammal. Hur levde vi före den? Hur klarade vi oss utan piller? Svaret är att vi klarade oss fantastiskt bra. Visst försöker man av politiska, religiösa och medicinska skäl få oss att tro att det förflutna var misär och elände medan man idag minsann har det så bra. Men sanningen är en annan. Aldrig har det funnits så många olika sjukdomar som nu. Det borde ju vara tvärtom! 
    Dagens sjukvård har inte svaren på frågan om människans hälsa. Vi kommer att se hur 90 procent av det som idag är “sanning” inom skolmedicinen snart förpassas till arkiven och glöms bort så som alltid har skett.

Enkla tips och råd

    Ät mycket mer än vanligt! Trots att det du nu börjar äta mer av innehåller mer och bättre näring finns det anledningar att se till att få i dig mer mat än annars. Din kropps matsmältningssystem har anpassat sig att bryta ned den tröga och tunga lagade maten. Hungerkänslor uppstår om kroppen inte får i sig den vanliga mängden tung mat. Dagens industriella odling har gett skördar fattigare på komplett näring men kanske sötare och med längre hållbarhet i kylrum. Kompensera därför dagens näringsfattigare växter genom att äta mer. Har du tillgång till ekologiskt odlat eller till och med biodynamiskt odlat får du äkta mat så som det var tänkt i naturen. I framtiden kan du kanske till och med handla mat odlad med hjälp av SONIC BLOOM vilket ger betydligt näringsrikare och hållbarare råvaror. 
    För att få i dig tillräcklig mängd kalorier (energi) måste du äta ordentligt. Så istället för att minska kaloriintaget, vilket de flesta behöver, måste du se till att öka ditt. Ät ofta, ät mycket.
    Mixa maten så att du får i dig större mängder utan att tröttna på tuggandet. Genom att mixa (hacka, riva, mala, mixa och pressa osv.) får du i dig mer än om du tuggade allt själv. Se till att skaffa ordentlig, praktisk och rejäl utrustning. 
    Skapa en ordning i köket som gör det enkelt att göra måltider. Ha alla redskap framme som du använder varje dag. Skölj och ställ redskapen på tork så fort du använt dem.
    Håll rent! I restauranger får man inte ens hantera kött och rotfrukter på samma diskbänk! Har du fortfarande köttprodukter hemma skall dessa hanteras helt separat. Om kött du äter får kontakt med vissa bakterier som finns i jord kan det leda till allvarliga matförgiftningar och till och med dödsfall. Kött måste hållas kallt tills det tillreds för att sedan hettas upp så mycket att parasiter och bakterier dör. Ät aldrig kött som inte hettats upp, ät därför inte kött alls. 
    Groddar måste sköljas ofta, ju oftare desto bättre. Själv använder jag en hemmagjord groddmaskin som sprejar kallt vatten i tjugo sekunder var tjugonde minut över groddarna. Vattnet får rinna av så att groddarna aldrig står i vatten. På detta sätt växer groddarna utan uppsikt i fyra fem dagar och har hållits fräscha av det kalla vattnet. Om vatten blir stående bland groddar blir de dåliga inom något dygn. Flera fall av salmonellasmitta har rapporterats i media de senaste åren och har då gällt alfa-alfagroddar som sålts i butiker. Skölj allt du skall äta ordentligt innan, gärna i levande, aktiverat vatten eller källvatten. 
    Krydda och smaksätt ifall du saknar vissa smaker. Låt inte längtan efter en viss smak leda dig till sämre diet igen.
    Småät! Förutom att äta rejäla måltider när du känner för det (minst tre om dan) skall du småäta och dricka olika juicer. Tjockare juicer du gör i mixern, ofta med banan i, kallas i USA för “smoothies” eller mjukisar. Dessa är otroligt näringsrika och kan smaksättas med bär och frukter eller få lite extra tillskott av t ex spirulina eller vetegrässaft. Ibland kan man leva i dagar på mjukisar, det blir som fasta men med riktig mat! Juicer blir din viktigaste källa till vätska. Du behöver ganska snart inte dricka vatten längre, du är helt enkelt inte törstig! Det vatten som finns i färskpressade juicer är det renaste du kan få och dessutom energirikt! 
    Tillåt dig att pendla! Med det menas att du bör tillåta dig att äta lagad mat när suget blir för stort. Detta är viktigt för att du skall kunna uppfatta skillnaderna i hur du mår och hur din kropp fungerar. Om du efter ett par veckor på levande föda äter t ex en pizza får du nog en chock. För det första smakar allt mycket starkare nu. Dina smaklökar har balanserats att känna mycket mer subtila och finare smaker med levande föda. Pizzan kanske ger en stark och spännande smakupplevelse men väl i magen känner du kanske för första gången på riktigt vad lagad mat ställer till med. Prova själv, det är det bästa sättet att övertygas om levande födas förträfflighet. Se dock till att du inte går från den ena ytterligheten till den andra. Ha som mål att i alla fall äta minst 50% råkost. Reglera sedan detta procenttal efter omständigheterna. Runt 75-85% är ett bra mål och ger dig märkbara positiva resultat. 100% är mycket bra och ger de allra bästa resultaten. Håll 100% så länge du kan! 
    Rensa tarmarna. Det finns idag många olika preparat på marknaden. Eftersom vi alla är olika rekommenderar jag att du läser på ordentligt och sedan provar dig fram. Utan rena tarmar uteblir många positiva effekter även om tarmarna renas något med tiden om du går över till råkost. Mycket av skräpet i tarmarna måste dock “tvättas” bort, annars blir det kvar. Tarmreningsprodukter löser upp intorkat slem och andra rester så att tarmen kan återgå till normal funktion. Ofta beror näringsbrist på att tarmen helt enkelt inte tar upp ämnet oberoende av vad du stoppar i dig. Det har visat sig att olika delar av tarmen tar upp olika ämnen. Om ett parti av tunntarmen blivit tilltäppt av skräp kan kroppen få specifika brister på det ämne som skulle tas upp där. Omvänt gäller kanske med utsöndringen av skräp men detta har jag inte sett stöd för ännu. Genom att rensa kroppen från intorkat skräp blir du lättare av med olika tarmparasiter som håller sig fast i skräpet. Att rensa kroppen från parasiter är givetvis bra, prova dr Hulda Clarks antiparasitprogram. Enligt dr Clark har parasiternas härjningar i vår kropp direkta samband med några av våra svåraste sjukdomstillstånd. 
    Festa och frossa! Råkost med alla frukter och bär är rena festmaten. Inget går upp mot naturens kockar när det gäller smaker och dofter. Visst kan man på kemisk väg få fram starkare och råare smaker men är det bra för kroppens känsliga signalsystem? Med läpparna skall vi kunna avgöra om det är bra eller dåligt för oss, med smaken och doften skall kroppen kunna ställa in matsmältningen. Att sätta dessa känsliga system ur spel gör det mycket svårt för kroppen att fungera normalt. Ät och var glad över alla de fantastiska smaker som växtriket ger oss naturligt. Ät så mycket du vill. Är du överviktig skall du veta att du inte kan gå upp i vikt med råkost! Äter du råkost försvinner överflödigt fett och upplagrat skräp fortare än på något annat sätt. Du kommer att minska i vikt tills du kommer strax under din idealvikt, sedan klättrar du långsamt upp till din idealvikt. Du kan gå ned mer än 5 kilo per vecka när det går som snabbast. Om du är underviktig kommer du att långsamt öka i vikt tills du når din idealvikt. 
    Använd så bra och färska matvaror du kan. Att leva på råkost blir billigare än att äta köttbaserad lagad mat. Du kan gott lägga pengarna på lite bättre kvalitet. Köp gärna ekologiskt odlat, det är bevisat att sådan mat är överlägset mer balanserad och komplett när det gäller t ex mineralinnehåll. Om du inte får tag på ekologiskt odlat, ät mer av det du har och komplettera med tillskott som alger, spirulina eller andra torkade produkter. Din terapeut, som arbetar med modern diagnostik som tex irisdiagnostik, kinesiologi, pendel, pekare eller liknande, kan lätt ge besked om det finns något i maten du saknar eller får för mycket av.
    Låt magen bestämma vad du skall äta, inte munnen! Munnen är alltför lättsinnig för att kunna hålla en seriös diet. Magen ger raka besked om den vill ha eller ej. Lyd magen, oftast i alla fall, men inte om den vill ha nåt du vet är skadligt för dig. 

Att förstå vad hälsa och sjukdom är

    Hur uppstår sjukdomar och varför? Vad är de egentliga orsakerna? Dessa frågor har länge upptagit läkarvetenskapen, och kampen mot alla våra olika sjukdomar är idag en enorm industri. Men att enbart kämpa mot sjukdomarna är fel väg att gå för att nå hälsa. 
    För att kunna leva ett friskt och långt liv fri från sjukdomar måste man förstå och leva efter en grundläggande princip.
    I naturen finns två grundläggande balanserande krafter, den ena uppbyggande och den andra nedbrytande. Den uppbyggande ser man nu under våren som en enormt stark, expansiv frambrytande livsvåg. Kraften är så stor att man häpnar. Vi kan ana att den pressas fram som en del av evolutionen på vår planet. 
    Förstå då också att naturens nedbrytande kraft är lika stor. Den nedbrytande kraftens uppgift är bland annat att lösa upp icke livsdugliga former. Detta för att ge material och plats för livsdugligare former. I naturen används alla destruktiva krafter på ett mycket intelligent sätt i detta arbete. Det är ett kretslopp eller en cykel som är helt naturlig och nödvändig. Om vissa organismer av olika anledningar breder ut sig för mycket utan att ha motsvarande livskraft kommer den nedbrytande kraften att balansera detta genom sina agenter. Dessa agenter kan vara olika mikroorganismer, insekter, andra mindre och större djur, väder och vind samt andra för oss okända faktorer. De nedbrytande krafterna verkar på alla nivåer, från den fysiska till den mentala. Ibland får människor, utan att veta om det, agera nedbrytande krafter. 
    När en växt eller ett djur i naturen blir svagt, när den uppbyggande livskraften inte längre är starkare än den nedbrytande börjar agenterna genast sitt arbete. Växten uppsöks nu av olika bakterier, virus, insekter och andra djur, vilka alla gör sitt arbete: de försöker bryta ned det som inte längre är livsdugligt. Valet av vad som skall brytas ned är helt mekaniskt och skoningslöst. Det är naturlagar som reglerar detta, naturlagar vi ännu endast delvis upptäckt eller beskrivit. Så fort organismens egen livskraft sjunker under en viss nivå, sätter den nedbrytande kraften in, och den börjar oftast sitt arbete i de svagaste delarna. Det är helt enkelt en naturlag, som är ofrånkomlig. Vilka agenter som väljs varierar kraftigt. Alltifrån virus och bakterier till insekter och parasiter är vanliga i människoriket. Förmodligen sätts även andra mekanismer, av oss ännu oupptäckta och okända, in i arbetet att bryta ned och lösa upp. 
    Om en människa utsätts för dessa attacker, ser man det ofta i form av sjukdom. Men det finns kanske andra former av nedbrytande faktorer. som verkar på helt andra sätt och på andra nivåer. Kanske är olyckor, krig, och farsoter en större form av nedbrytande faktorer. Hur skall vi kunna veta vilka lagar som gäller, om vi inte utforskar detta nogrant? 
    Den spontana reaktionen då man blir sjuk har hittills varit att försöka försvara sig mot det man uppfattar som orsaken till sjukdomen – agenten. Dagens sjukvård inriktar sig dock nästan uteslutande på att dämpa eller motverka olika sjukdomssymtom. Men även om man tillfälligt lyckas motarbeta agentens arbete, finner naturen andra vägar, och en sak är säker: naturen vinner alltid! Nya agenter strömmar till tills arbetet är slutfört. Detta är ofrånkomligt och något man måste förstå. Vi kan inte lura naturen. Naturen finner alltid vägar. Vår fokus borde i stället flyttas till ansträngningarna att bli mer livsdugliga, och detta arbete är enklare än man kan tro.

Eter eller chi – kroppens energi

    Ända fram till början av 1900-talet var etern en realitet för vetenskapen. Etern, ansåg man, var en osynlig materia som fyllde universum och var bärare av olika slags energivågor som ljus och gravitation. Etermaterien har många olika namn i olika kulturer. På sanskrit kallas den prana och på kinesiska chi. Den kallas vanligen för chi när den strömmar i vår kropp. Denna form av energi har varit känd i de flesta olika kulturer men är idag inte erkänd av den moderna vetenskapen. Chi är den livsenergi som gör det möjligt för våra enzymer att arbeta. Utan chi kan inga system i kroppen fungera, utan chi kan man inte leva. Enligt esoteriska traditioner är det till och med så att denna materia utgör en egen kropp i oss, en energimall som visar kroppens celler vilka funktioner som skall utföras och var. Etern och chi “avskaffades” dock, då vetenskapsmännen slutade studera verkligheten för att i stället filosofera och beräkna. Kvantfysiken är en sådan pseudovetenskap med endast ytliga beröringspunkter med verkligheten, vilket kommer att visa sig inom en snar framtid. 
    Trots att vetenskapsmännen slutade “tro på etern eller chi, finns den givetvis ändå, och det är halten av chi i oss som avgör om naturen väljer att bryta ner eller bygga upp oss.
    I tusentals år har detta varit känt i asiatiska kulturer. Fokus har där varit att se till att denna energi finns i tillräcklig mängd och balans för att hälsa skall upprätthållas. Blir någon sjuk, arbetar man genast på att balansera och öka denna energis korrekta flöde i kroppen. Man vet att det är lönlöst att bara bekämpa agenterna.

Felet med sjukvården i vårt nuvarande samhälle

    Den största bristen i dagens sjukvård är okunnigheten om denna vår eterkropp. Benämningen sjukvård och sjukhus visar att fokus ligger på de nedbrytande faktorerna, och faktum är att dagens sjukvård till stora delar fungerar som agent för naturens nedbrytande kraft! 
    Det har förstås alltid funnits de som vetat hur hälsa skall uppnås och sjukdom undvikas, men dagens samhälle ger inget utrymme för något som inte är fysikaliskt konstaterbart. Etern får därför inte finnas. Hela politiska system och maktstrukturer bygger på att “inget annat än det fysiska existerar”. Dessa verklighetsförnekande strukturer och system kan sägas ingå i arsenalen av nedbrytande krafter. Är det då meningsfullt att bekämpa de nedbrytande krafterna på planeten?

Lösningen på en mängd problem

    Du har två huvudsakliga vägar att gå förutsatt att du avsiktligt vill stödja mänsklighetens och din egna utveckling – kampen mot det nedbrytande eller kampen för det uppbyggande. Självklart utesluter dessa inte varandra, men tonvikten kommer alltid att ligga på antingen det ena eller det andra. 
    Kampen mot det nedbrytande kan inte vinnas, då det nedbrytande bara utför sitt arbete! De nedbrytande krafterna i stort och smått på vår planet har stöd av naturen eller gud om du så vill. Kan du vinna en kamp mot gud? Det nedbrytande är en enorm naturkraft, lika viktig som det uppbyggande. Låt vara att det verkar finnas väl mycket nedbrytande kraft i mänskligheten just nu. Det är idag motiverat att ge dessa krafter mindre utrymme. 
    Arbetar du dock istället för de uppbyggande krafterna, gör du faktiskt två arbeten samtidigt.
    – Du stärker det livskraftiga, ökar nivån och kvaliteten av etermateria i dig själv. Du blir “en arbetare i vingården”, som deltar i planetens evolutionsarbete. Du följer med i den positiva kraftens flöde. Flödet flödar genom dig. 
    – Du blir en av dem som lämnas ifred av de nedbrytande krafterna och ger dessa därför mindre utrymme att existera.
    Fundera en stund på detta, så att betydelsen verkligen sjunker in i dig. Utan förståelse för denna grundläggande princip kommer du ständigt att möta motstånd i ditt liv på alla plan. Antingen är du för eller emot evolutionen, och naturen behandlar dig därefter. I vissa fall är det motiverat att bekämpa de nedbrytande krafterna, i andra fall kan du vara skyldig att göra det. Din fokus bör dock hela tiden vara där du vill att den skall vara. 
    I livet gör vi hela tiden val, som placerar oss i någon av dessa huvudkategorier, och det är viktigt att du blir medveten om var du placerar dig själv. (I det ovanstående antyder jag en lösning för alla dem som oroar sig för framtida globala katastrofer.)

Levande födas roll i ditt liv

    Från att enbart vara en fråga om diet eller välmående och hälsa, växer råkostens roll i ditt liv, om du förstår samspelet mellan uppbyggande och nedbrytande krafter. Din kropp är ditt tempel, en bas du utgår ifrån ‘ för att kunna leva ditt liv och uppleva allt som skall upplevas. Om denna bas, denna grund inte håller, kan du inte bygga något. Livet blir då i stället en kamp för att överleva. Hur viktig kroppens hälsa är känner vi nog alla till, men effekterna av råkostätandet sträcker sig betydligt längre än så! Lever du som asätare, blir du en agent för de nedbrytande krafterna. Dessutom tömmer du snabbt dina förråd av livskraft, då enzymerna förbrukas snabbare än de skapas. Din nivå av chi eller livskraft minskar, och snart kommer naturen att välja ut dig för nedbrytning. Ditt liv blir till en kamp för att överleva, och din organism drabbas av den ena sjukdomen efter den andra, tills den inte längre orkar leva. Dina övriga kroppar (den emotionala och mentala) mister då sin bas och fick kanske ingen riktig chans till lärdomar i detta liv. Att sköta sin organism borde vara något av det väsentligaste i våra liv då den är nödvändig för att få erfarenheter och förmågor. Sköter du din organism, kan du få möjlighet att leva i 140 år eller mer, och detta utan en massa sjukdomar eller hälsobesvär. Ditt liv blir lättare att leva, och du får realistiska möjligheter att uppnå dina mål på olika plan i ditt liv. 
    Min personliga erfarenhet är att levande föda eller råkost är betydligt viktigare än jag först kunde ana. De uppenbara fördelarna gentemot tillagad, upphettad mat är lätta att förstå från dietsynpunkt. Rent fysiologiskt är levande föda ojämförligt bättre än lagad mat för ens organism. (Se första delen av denna artikelserie). Jag började forska i ämnet och lade även om min diet, så att den innehöll till största delen levande föda, mest för de positiva effekterna på min organism. Vad jag dock snabbt lade märke till var de förhöjda nivåerna av chi eller etermateria och de rent fysiologiska effekterna av detta. Detta var egentligen ingen överraskning, men jag blev ändå förvånad över hur fantastiskt bra kroppen mådde. 
    Mitt humör påverkades också, så att det stabiliserades på en jämnare och högre nivå. I stället för att vara lite seg och halvdeppig emellanåt är jag nu nästan alltid lugn, glad och positiv Efter måltiderna blev jag inte längre däst och trött utan stark och pigg. Att börja äta levande föda är som att ladda upp batterierna. Det är som att plötsligt finna hur det egentligen skall kännas att äta. Tankarna klarnar, känslorna balanseras och höjs till betydligt gladare nivåer. Att sluta äta lagad mat var svårt, men bara efter ett par dagar märker man en otrolig skillnad. Det är som om en stor börda lättats, som att kränga av sig en tung ryggsäck fylld med sten. Känslomässigt upplever jag oftast en sällhet på gränsen till eufori, inte bara tillfälligt utan hela tiden. Och det är inte eufori på grund av näringsbrist! Känslor av depression, ångest och rädsla har visat sig kunna bero på dålig, livsfattig kost. Att slippa detta är underbart. 
    Som om detta inte vore nog, började andra områden i mitt liv plötsligt att förändras till det bättre. Det så välbekanta motståndet på områden, som jag absolut inte trodde hade med min diet att göra försvann. Som exempel kan jag nämna min ekonomi. Hur sjutton kan levande föda påverkar min ekonomi? Efter att jag haft det svårt i många år gick faktiskt allt plötsligt mycket lätt och min ekonomiska situation förbättrades drastiskt. Det var inte så att jag plötsligt fick mycket mer av tillvaron, det var mer så att det välbekanta motståndet försvann! Nåja, tänkte jag, kanske hade detta med min känslomässiga förbättring och inställning att göra. Men det var inte bara områden jag själv styrde över som plötsligt förändrades. Människor började bete sig annorlunda mot mig, och mina kontakter med olika myndigheter och företag var plötsligt så enkla och problemfria. Hela min omgivning började agera annorlunda gentemot mig. Jag vet att det är ovetenskapligt och magstarkt att hävda men jag gör det ändå: Ätandet av levande föda förändrar inte bara din organism och din hälsa utan hela ditt liv. Tillskottet av chi påverkar inte bara din organism och din eterkropp. Det får effekter även i din emotionala och mentala kropp. Dessa effekter blir faktorer som naturen “ser” och tar hänsyn till. Din relation med tillvaron förändras! Du väljer sida. 
    I perioder har det varit mycket svårt att leva på råkost, så jag har ätit lagad vegetarisk mat, och se, de “magiska” förändringarna försvinner. När jag så återupptar ätandet av levande föda, infinner sig de positiva förändringarna åter. Jag är inte ensam om att uppfatta detta, flera andra som prövat råkost har samma erfarenheter. I USA finns flera olika grupper av råkostätare som rapporterar samma “magiska” effekt.

Att leva i flödet eller inte

    På något sätt påverkar levande föda inte bara din organism utan även andra faktorer i ditt liv. Jag vet inte hur, men min förklaring är att du samarbetar med naturen och därför inte möter motstånd. Att äta levande föda är tydligen att följa den uppbyggande kraften. Du infogar dig i det uppbyggande flödet. Visst har du haft dagar, då allt tycks ha gått vägen för dig, allt har varit så lätt och fallit så enkelt på plats. Dessa dagar har varit exempel på tillfällen då du levt i flödet! 
    Vi äter varje dag. Varje dag har vi möjlighet att välja om vi vill leva i naturens flöde eller ej. Flera gånger om dagen! Det är tydligt att valet av levande föda eller råkost är viktigt för alla kropparna. Äter du råkost, lever du i flödet, i alla fall i den aspekten. Du får friska hälsosamma nivåer av chi eller eter och naturen ser dig som livsduglig. De nedbrytande krafterna arbetar inte längre mot dig utan lämnar dig ifred. Detta har en enorm inverkan på hela livssituationen. Erfarenheter gjorda av många människor visar att det påverkar plan och nivåer som normalt inte alls verkar ha med val av diet att göra. Säkert finns det andra faktorer på emotionala och mentala plan som kan vara antingen med eller emot flödet, och dessa har säkert stor inverkan på hur livet artar sig. Det är dock förvånansvärt mycket som påverkas av valet av mat, och är du det minsta intresserad av att utvecklas och leva, råder jag dig att begrunda din diet. Att infoga sig i den utvecklande, uppbyggande kraftens flöde verkar vara en grundläggande princip med mycket kraftig effekt i våra liv. Effekten sträcker sig långt utanför vad man normalt kan vänta sig. 
    Detta sätt att se på hälsa förklarar till exempel varför växter som behandlats med Sonic Bloom inte drabbas av sjukdomar och skadeinsekter i samma grad som obehandlade växter. Sonic Bloom hjälper växterna att få en högre vitalitet och därmed mer chi. Livskraften ökar dramatiskt. 
    Andra företeelser kan också få en förklaring, som tex virus, vilka finns lagrade i våra celler men bryter fram endast då vi blir försvagade på olika sätt. Cancersjuka kan må förhållandevis bra, tills de svåra behandlingarna sätts in, behandlingar som skall “döda” cancern men som samtidigt försvagar den sjuke ännu mer. De flesta som dör i cancer idag dör inte av sjukdomen utan av behandlingen mot sjukdomen. Nivån av chi eller livskraft är avgörande för hur naturens olika krafter förhåller sig till organismen. Framtidens läkare kommer att öka denna livskraft, tills sjukdomar som vi känner dem upphör att existera. 
    Mänskligheten av idag lever i mångt och mycket mot naturen och naturens mekaniska respons är att bryta ned det livsodugliga. Se dig om i vår civilisation och fråga dig vad som är med och vad som är mot naturen. Är du ärlig, finner du att vår civilisation till gott och väl 80 procent är en nedbrytande kraft. Är det då underligt att vår situation ser ut som den gör? 
    Eftersom den nedbrytande kraften är i samklang med hela tillvaron och den outgrundliga intelligens som styr livet på vår planet, kan man tänka sig att människor bryts ned med krig och farsoter, konstruerade av oss själva. Ett sätt att kliva av detta tåg mot en säker katastrof är att börja söka flödet och leva i det. Enbart övergången till levande föda skulle förändra hela vår civilisation i grunden.

Fakta om djuruppfödningen och köttindustrin

    Följande mycket talande uppgifter hittade jag på internet, och jag uppmuntrar alla som har möjlighet att surfa in på de många faktaspäckade sidorna för vegetarianer, veganer och råkostätare. Där finns mängder av information, så mycket att det skulle fylla hela nummer av NEXUS flera gånger om. Jag har här valt ut en liten bråkdel, men nog för att visa hur illa vi lever idag.

    Världens mest underskattade miljöproblem är förmodligen de oerhörda ekologiska konsekvenser som den massiva djuruppfödningen och köttproduktionen är ansvariga för. Den främsta orsaken till att det än så länge talas tyst om dessa frågor är att även de flesta miljöaktivister äter kött. Några som däremot tagit sitt ansvar är medlemmarna i organisationen EarthSave, grundad av den kände veganen och författaren John Robbins. Den information som återges på denna sida är huvudsakligen hämtad ur broschyren Realities for the 90’s, vilken i sin tur bygger på Robbins bästsäljande bok Diet for a New America. Statistiken utgår förstås från amerikanska förhållanden, men de grundläggande problemen är desamma även i Sverige.

Naturresurser:

– Andel av all majs som odlas i USA som konsumeras av människor: 20%
– Andel av all majs som odlas i USA som konsumeras av boskap: 80%
– Andel av all soja som odlas i USA som konsumeras av boskap: 90% 
– Hur ofta ett barn på jorden dör av undernäring: var 2,3:e sekund
– Antal kilo spannmål och soja som går åt för att producera I kilo ätbar produkt av följande: nötkött 16, griskött 6, kalkon 4, kyckling/ägg 3
– Den mängd näring som går förlorad när man utfodrar boskap med spannmål: protein 90%, kolhydrater 99%, fibrer 100% 
– Det antal människor som kommer att dö till följd av undernäring i år: 20 000 000
– Antal kilo ätbar produkt som kan produceras på ett tunnland god odlingsmark: körsbär 2270, äpplen 9080, morötter 13620, potatis 18160, tomater 22700, selleri 27240, nötkött 114 
– Det antal människor, vilkas näringsbehov skulle kunna tillgodoses med den soja och spannmål som går åt för att producera den mängd kött-, fågel-, ägg- och mjölkprodukter som ii genomsnittlig amerikan konsumerar varje ar: 7 
– Den andel av USA: s åkermark som producerar boskapsfoder: 04%
– Den andel av USA:s åkermark som producerar frukt och grönsaker: 2%
– Det antal människor, vilkas näringsbehov skulle kunna tillgodoses, om man använde den mark, det vatten och den energi som skulle frigöras från boskapsuppfödningen, om amerikanarna minskade sin köttproduktion med 10% 100 000 000 (etthundra miljoner) 
– Historisk orsak till många stora civilisationers undergång: utarmning av matjorden
– Den andel ursprunglig åkermark i USA som blivit permanent improduktiv på grund av utarmning av matjorden: 1/3
– Ärlig förlust av matjord på åkermark i USA: över 5 miljarder ton 
– Den andel av förlorad/utarmad matjord som kan sättas i direkt samband med boskapsuppfödning: 85%
– Antal tunnland skog i USA som har kalhuggits för att skapa åkermark och betesmark för köttboskap: 260 000 000 (tvåhundrasextio miljoner) 
– Antal tunnland kalhyggen i USA som åter skulle kunna bli till skog, om amerikanerna övergick till en köttfri kost och slutade exportera djurfoder: 204 000 000 (tvåhundrafyra miljoner)
– Det antal kalorier från fossila bränslen som går åt för att producera I kalori protein från nötkött: 78 
– Det antal kalorier från fossila bränslen som går åt för att producera 1 kalori protein från sojabönor: 2
– Den andel av USA:s totala årliga vattenförbrukning som djuruppfödningen står för: mer än hälften
– Den mängd vatten (i liter, i Kalifornien) som går åt för att producera I kilo ätbar produkt av : tomater 192, sallat 192, potatis 200, vete 209, morötter 275, äpplen 409, apelsiner 543, vindruvor 584, mjölk 1086, ägg 4542, kyckling 6805, fläsk 13610, nötkött 43537

Miljön

– En drivande kraft bakom förödelsen av de tropiska regnskogarna: västvärldens köttätande
– Den mängd kött USA importerade från Central- och Sydamerika 1987: 1 360 000 kilo 
– Andel av i dag tillgängliga mediciner som existerar på grund av tillgång till olika växtarter: 25%
– Den hastighet med vilken arter utrotas på grund av regnskogsskövling: 1,000 per år

Föroreningar

– Den mängd exkrementer som produceras av boskap i USA: 105 000 kilo per sekund
– Den mängd vattenföroreningar som orsakas av USA:s jordbruk: Större än alla samhälleliga och industriella källor tillsammans

Medicin och hälsa

– Den vanligaste dödsorsaken i USA: Hjärtsjukdom och hjärt-kärlsjukdom
– Hur ofta en amerikan drabbas av en hjärtattack: var 25:e sekund
– Hur ofta en hjärtattack dödar i USA: var 45:e sekund
– Procentuell risk att för att en genomsnittlig amerikansk man ska dö av en hjärtattack: 50%
– Procentuell risk att för att en amerikansk man som inte äter kött ska dö av en hjärtattack: 14% 
– Procentuell risk att för att en amerikansk man som inte äter kött, mjölkprodukter eller ägg ska dö av en hjärtattack. 4%
– Ökning av mängden blodkolesterol till följd av konsumtion av I ägg per dag: 12%
– Höjning av den procentuella risken för hjärtattack om blodkolesterolnivån höjts med 12% 24% 
– Genomsnittlig kolesterolnivå hos personer som lever på en köttbaserad kost (i USA): 210 mg/dl
– Risk att dö av en hjärtattack om du är man och din blodkolesterolnivå är 210 mg/dl: över 50%
– De främsta källorna till mättat fett och kolesterol i amerikansk kost: kött, mjölkprodukter och ägg 
– Mängd kolesterol man finner i levande föda dvs alla sädesslag, baljväxter, frukter, grönsaker, nötter och frön: noll
– Risk att dö av en hjärtattack om du inte konsumerar kolesterol: 4%

Cancer

– Befolkningsgrupper med ett litet köttintag som inte har motsvarande låg frekvens av tjocktarmscancer: inga 
– Ökad risk för bröstcancer för kvinnor som äter ägg dagligen, jämfört med en gång i veckan: 2,8 gånger högre
– Ökad risk för bröstcancer för kvinnor som äter kött dagligen, jämfört med mindre än en gång i veckan: 3,8 gånger högre 
– Ökad risk för dödlig livmodercancer för kvinnor som äter ägg 3 dagar eller mer i veckan, jämfört med mindre än en gång i veckan: 3 gånger högre
– Ökad risk för bröstcancer för kvinnor som äter smör och ost 2-4 gånger i veckan .jämfört med en gång i veckan: 3,2 gånger högre 
– Ökad risk för dödlig prostatacancer för män som äter kött, mjölkprodukter och ägg dagligen, jämfört med endast i undantagsfall: 3.6 gånger högre
– I USA dödas och äts 45 miljoner kalkoner varje Thanksgiving.
– Antal kilowattimmar som går åt för framställningen av ett kilo fläskkött: 179 och ett kilo vitt bröd: 50 
– Varje år transporteras över 250 miljoner (250 000 000) djur över gränserna i Europa för att slaktas.
– Vår köttkonsumtion har ökat drastiskt bara under 1900-talet. Vi har aldrig någonsin i historien ätit så mycket kött som nu. 1989 åt vi svenskar i genomsnitt 48 kilo kött, 1999 var siffran uppe i 60 kilo. 
– I Sverige sköts 220 000 rådjur under 1998. 1 genomsnitt gav varje rådjur 10 kilo kött.
– När människan äter kött, omvandlas det kväve som äts till 6 gånger så mycket kväve i naturen, vilket i sin tur leder till den övergödning vi har i bl.a Östersjön.
– Produktion och slakt av nötkreatur kräver ca 50% av vårt dricksvatten. Det är 100 gånger mer än vad som går åt till samma mängd (kg) vete.
– Kemikalier som används vid hanteringen av kött rinner rakt nr i grundvattnet. Varje minut försvinner 100 hektar tropisk regnskog på grund av människan behov av lagad mat. Ungefär hälften används till betesmarker för nötkreatur. Detta medför att tusentals växt- och djurarter utrotas varje ar. 
– Att mata slaktdjur med odlad föda är inte ett bra sätt att använda människans resurser. Att u-länderna svälter beror på att vi “civiliserade” människor äter 2/3 delar av jordens naturtillgångar.
– Vi i västvärlden stoppar i oss c:a 30 till 40 procent mer proteiner än vad kroppen kan förbruka. 
– Den spannmål som USAs nötkreatur matas med varje år skulle räcka till hela världens befolkning i fem år.
– Skar amerikanerna ner sin köttkonsumtion med 10%, skulle den spannmål som blev över räcka till att föda alla som annars kommer att svälta ihjäl.

Mer om komjölk

Mjölkkor görs årligen dräktiga för att producera tillräckligt med mjölk. I naturen skulle kalven dia i nästan ett år, men många kalvar skiljs från modern redan livets första dag; andra får vara kvar ett par dagar.  De minst friska kalvarna sänds iväg för att slaktas och bli till djurfoder; för att förse köttföretagen med kalvkött; eller för att löpe ska utvinnas ur deras magar vilket används till ostproduktion. Vissa av honkön kommer att födas upp på mjölksubstitut för att bli en ersättare i mjölkproduktionen, och vid 18 -24 månaders ålder startar cykeln med återkommande graviditeter. En del kalvar kommer att säljas vid 1-2 veckors ålder för att födas upp för nötköttets skull och slaktas efter 11 månader, ofta utan att ha sett skymten av betesmark. 

    Upp till 80 procent av nötproduktionen i Storbritannien är en sidoverksamhet för mejeriindustrin. Över 170 000 kalvar dör varje ar i Storbritannien innan de är tre månader gamla på grund av den alltför vårdslösa skötseln och den förfärliga behandlingen. Konstgjord insemination svarar nu för 65-75 procent av alla befruktningar av mjölkkor. I USA uppföds den stora majoriteten av oönskade kalvar till att bli kalvkött. Avsiktligen får de för litet järn och fibrer som annars skulle göra deras vita kött rött, de kommer alltså att lida av subklinisk blodbrist och gnager på spjällådan och sitt eget hår för att få de växtfibrer som de längtar efter. 
    De ges stora doser hormoner och antibiotika för att gynna tillväxten och förhindra utbrott av infektioner orsakade av den stressande fångenskapen och felnäring. De kommer att lida av diarré, lunginflammation, vitaminbrist, revorm, rötsår eller blodförgiftning. Efter 14 veckor har de knappt förmågan att gå, då de fraktas över långa distanser för att slaktas. År 1905 vanns Lord Mayor’s Cup i London Dairy Show (en mjölkkoutställning) av en 24 år gammal ko. Idag är det omöjligt att hitta en mjölkko i den åldern. 
    Kon skickas vanligtvis till slakt efter fem till sex år, mindre än en fjärdedel av dess förväntade livslängd. Ketos, laminit, rumen-acidos, bse, mastit, mjölkfeber, levermask, lungmask och lunginflammationer är några sjukdomar som mjölkkon kan vänta sig under sitt korta liv. Var tredje kalv måste behandlas för inflammationer i andningsorganen. Nästan var tredje svensk mjölkko måste behandlas för juverinflammationer hur mycket inflammations-var som finns i ett paket mjölk vägrar Arla att svara på. EU-kommissionen betalade 8 miljoner euro för en “trendig och modern mjölkimage”-kampanj. Hur länge skall detta perversa barbari pågå?

Levande föda och din framtid

    Kan det verkligen vara så att levande föda, en så enkel och självklar tanke kan få så många positiva effekter på vår planet? ja, om fler av oss åt råkost, skulle den ekologiska katastrofen vi just nu upplever mildras. I sig kanske levande föda är något helt normalt, men kontrasten mot det idag rådande onormala och dettas följdverkningar är så stor att man kan tala om en smärre revolution ifall fler valde råkost. Sök fakta! Basera din diet på fakta, inte propaganda! Skaffa information! Det är din kropp, ditt liv och ditt ansvar. Du kan inte skylla på myndigheterna, storfinansen, illuminaterna eller några andra utanför dig själv. Låter du dig luras, är det fortfarande ditt ansvar. Tänk bara att kunna undvika veckor, månader eller år l smärtsamma sjukdomar! Tänk att slippa denna ständiga trötthet och allt som känns så segt i livet! ju fler som lever sunt, desto lättare för andra att fatta bättre beslut. 
    Om fler människor frigör sig och lever i flödet, kan faktiskt hela mänsklighetens framtid påverkas. Helt klarlagt är att din hälsa blir betydligt bättre, och är du redan frisk, kommer du att nå nya höjder av vitalitet och välmående, tillstånd du inte ens kunnat tänka dig. Övriga mer “magiska” effekter återstår för dig själv att upptäcka. Vad kommer frigörelsen och flödet innebära i ditt liv? era kan man få INFO på: Hippocrates & Asklipios på samma sida

Bysantinsk handskrift med den Hippokratiska eden i form av ett kors.

Jag svär vid Apollo, läkaren, och Aesculapius, och Hygieia och Panakeia och vid alla gudar och gudinnor, att jag, så långt mina krafter och mitt omdöme det tillåter, kommer att hålla denna Ed och de bestämmelser som där ingår.

De som lärt mig läkekonsten skall jag ära lika mycket som mina föräldrar, jag skall dela allt jag har med honom och se till att han har allt han behöver. Hans söner skall jag betrakta som mina bröder, och om de vill lära sig läkekonsten, skall jag undervisa dem utan lön eller avtal. Jag kommer att sprida kunskapen om läkekonsten till mina och min lärares barn, och till de lärlingar, som avlagt skriftlig ed enligt lagen om läkekonsten, men inte till någon annan.

Jag skall följa de regler, som enligt mitt omdöme och bedömning är till nytta för mina patienter, och jag skall undvika att orsaka skada eller oförrätt. Jag skall aldrig ge någon dödlig medicin åt någon ens ifall han begär sådan, eller ens föreslå något sådant. Ej heller skall jag ge en kvinna fosterfördrivande medel. Jag skall leva mitt liv och utöva min läkekonst i renhet och fromhet.

Jag skall inte befatta mig med stenar i blåsan, utan överläma detta åt män, som kan detta arbete.

Vart än jag går, gör jag detta för de sjukas bästa. Jag skall avstå från alla medvetna orättfärdiga handlingar, och inte idka intimt umgänge med kvinna eller man, slav eller fri.

Allt jag erfar, ser eller hör, i mitt verk inom läkekonsten och i mitt umgänge med medmänniskorna, som bör hemlighållas, kommer jag att förtiga, som om det alldrig hade sagts.

Om jag fortsätter att hålla denna ed utan att bryta mot denna, kommer jag att få njuta av mitt liv och min läkekonst, och alltid vara respekterad och hedrad av alla män. Men om jag bryter mot denna Ed, blir motsatsen min ödeslott!Vem var Apollo, Aesculapius och Hygieia?”

Statue of Asklipios - Epidauros

Asklipeio på Epidauros

Asklipeio at Epidauros

Hippokrates
(ca. 460-377 fKr)

Också kallad “Läkekonstens fader”, Hippokrates föddes på ön Kos. Vi vet inte mycket om honom förutom att han sändes i exil från sitt hem, att han var en exceptionell läkare och att han dog i Larisa, där det står ett monument till hans ära.

Han studerade på Asklipios(Asclepius på Latinska) Skola, som grundades 1200 år före Kr. på Kos och det fanns minst fyra Medicinska skolor över hela Antika Grekland – (Thessalia, Epidavros, Kos Knidos och Effesos) både i väst fast landet och Ionia (Minor Asien), (där fanns det Ephesos, Alikarnassos, Pergamos, Knidos, Smyrna etc med både Dorisk men mest Ionisk dialekt).

En anekdot berättar att han var så skarpsinnig att han en dag mötte en flicka på gatan och han hälsade henne med orden “god morgon, jungfru”, men då han mötte henne igen på eftermiddagen sade han “god kväll, kvinna”.

Hippokrates var nästan fri från vidskepelse, och han ansåg att sjukdom kom ifrån naturen och inte gudarna. Han sade till och med att epilepsi orsakade av en blockad i hjärnan. Han var den förste läkaren som faktiskt undersökte sina patienter.

En revolutionerande aspekt som uppfanns av Hippokrates var iden om renlighet. När pesten bröt ut rekommenderade han att folk brände sina kläder och kokade vattnet innan de drack det. Det skulle ta 2000 år innan detta återupptäcktes.

Han skrev om diagnostiska metoder, dieter, hygienens vikt, hut man förebygger sjukdomar, kirurgi, kvinnosjukdomar, hur städer och hus bör konstrueras så att människans omgivningar är hälsosamma, massage et.c.

Hippokrates ansåg att hälsan är god när blod, gul galla, svart galla och flegma är i balans. När vi kräks, hostar eller svettas, till exempel, försöker kroppen bli av med en eller flera av dessa ämnena,

Den Hippokratiska eden, som han möjligvis inte själv skrev, svärs fortfarande av nya läkare i många delar av världen. Denna ed är grunden för Världshälsoorganisationens (WHO) etik. Hippokrates introducerade också läkarens tystnadsplikt som alla läkare tillämpar idag.